top of page

Oost-Europese talen en culturen

De opleiding ‘Oost-Europese talen en culturen’ is gegroeid uit de opleiding Slavische talen. Deze werd in 1958 als eerste in Vlaanderen aan de Gentse Universiteit opgericht.

De opleiding Oost-Europese talen en culturen biedt, naast de zuivere taalopleiding, een zo ruim mogelijk programma, dat afgestemd is op de groeiende vraag naar specialisten in de Oost-Europese talen, literatuur, geschiedenis, cultuur, economie enz. en een actueel en levendig inzicht geeft in de evolutie van de Oost-Europese landen.

Voor meer info over vakken, professoren, spreekuren en dergelijke, kunt u zich wenden tot de website van de vakgroep: www.slavistiek.ugent.be

Waarom Oost-Europese talen en culturen?

Oost-Europa heeft de afgelopen decennia heel wat meegemaakt, op zowel economisch, sociaal als politiek vlak. Deze omwentelingen hebben wij in het Westen vaak met argusogen bekeken, en tegenwoordig is de relatie met sommige landen in Oost-Europa, waarbij Rusland vooral in het oog springt, niet al te best meer. De recente sancties van de EU tegen Rusland getuigen hiervan.

Deze ontwikkelingen zijn allesbehalve positief, en vertalen zich in gespannen internationale verhoudingen. Maar het biedt ook mogelijkheden. Er is duidelijk een grote noodzaak aan mensen met kennis van Oost-Europa, waarbij zowel de taal als achterliggende cultuur een belangrijke rol speelt (zie onderstaand artikel). Onze opleiding focust naast de taal ook op de verschillende landen met hun eigen achtergrond en geschiedenis, waardoor we beter in staat zijn recente gebeurtenissen een plaats te geven.

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/the-british-government-was-left-in-the-dark-during-the-ukraine-crisis-because-its-diplomats-cant-understand-russian-10075337.html

Daarnaast is het gewoon ook een boeiende opleiding. Oost-Europa is bijzonder omvangrijk, en is als het ware een lappendeken van talen, nationaliteiten, verweven geschiedenis en cultuur. Eenmaal afgestudeerd, zal uw kijk op de wereld nooit meer worden als van ervoor!

bottom of page