top of page

Speciale dank gaat uit naar de ereleden en bevriende kringen van Slavia:

Bevriende kringen

Filologica (http://www.fkgent.be/filologica/)

Klassieke Kring (KK) (http://www.klassiekekring.be/)

Kring Moraal en Filosofie (KMF) (http://www.fkgent.be/kmf/)

KunstHistorische Kring (KHK) (http://www.khkgent.be/)

Oosterse Afrikaanse Kring (OAK) (https://oak.fkgent.be/)

Vlaamse Geschiedkundige Kring (VGK) (http://www.vgkgent.be)

Veto Gent (vetogent.fkgent.be)

Ereleden

Evelien Van Camp (2009-2010)

Hannes Mallezie (2010-2011)

Tilde Geerardyn (2011-2012)

Axel Vercaemst (2012-2013)

Machteld Ryckaert (2013-2014)

Maarten Voets (2014-2015)

Eva Leeuwerck (2015-2016)

Fien De Coninck (2016-2017)

Joost Carlier (2017-2018)

Robbe Allewaert (2018-2019)

Renée Verhaegen (2019-2020

Nathan Ghys (2020-2021)

bottom of page